• Hạ tầng giao thông và mục tiêu đến năm 2020

    Hạ tầng giao thông và mục tiêu đến năm 2020

    5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ngành và địa phương, kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT) đã có sự phát triển vượt bậc. Nhiều công trình quan trọng, thiết yếu được đưa vào sử dụng, tạo diện mạo mới cho đất nước, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Các tin khác

Thời tiết

Hôm nay
Ngày mai

Scroll