Gốm Đất Việt
Vinaconex

Không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người cơ hội, bè phái

26/12/2019 05:40 AM

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh nguyên tắc kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh T.Vương

 
Chống “chạy chức”, “chạy quyền” có chuyển biến mạnh mẽ

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngày 25.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống "chạy chức", "chạy quyền" có chuyển biến mạnh mẽ, đạt kết quả rất quan trọng, được nhân dân đồng tình, tin tưởng và ủng hộ.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh T.Vương
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh T.Vương

Thường trực Ban Bí thư ghi nhận việc toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác cán bộ, chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ cho trước mắt và lâu dài.

Quy trình công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, chặt chẽ hơn. Chú trọng xây dựng cơ chế để đổi mới đánh giá cán bộ; thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; chủ động trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ nhằm chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới và Đại hội XIII của Đảng.

“Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, chúng ta đang đi đúng hướng và có hiệu quả, tác động tích cực đến công tác lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; tình trạng "chạy chức", "chạy quyền" bước đầu được kiềm chế, ngăn chặn” – Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, trong đó biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn diễn biến phức tạp.

Sàng lọc trường hợp thiếu gương mẫu, cục bộ, bè phái, cơ hội

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh 5 nhiệm vụ năm 2020. Trong đó, trọng tâm là tham mưu chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng, trước hết là công tác nhân sự.

Theo đó, công tác nhân sự nhiệm kỳ tới phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ.

Theo ông, người được giới thiệu tham gia cấp ủy phải toàn tâm, toàn ý với công việc của Đảng, của Nhà nước, đoàn thể; đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân trên hết.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: “Chúng ta không chấp nhận mọi biểu hiện cục bộ, bè phái, “vận động” trong quá trình giới thiệu, bầu cử. Chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự”.

Đặc biệt, kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.

Những cán bộ có vi phạm hoặc có vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị cũng không được đưa vào cấp ủy khóa mới.

Theo Thường trực Ban Bí thư, cán bộ là vấn đề quyết định, là then chốt của then chốt. Do vậy phải đặc biệt chú ý, thành bại là do cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu có giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả việc nêu gương, tạo sức lan toả mạnh mẽ, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên.

 
Theo báo Lao động

tag

Bình luận

code

Các tin khác

Thời tiết

Hôm nay
Ngày mai

Scroll